Hanel’s Black Simmental Annual Female Sale – November 4, 2019 ***CATALOG & VIDEOS AVAILABLE ONLINE***

Hanel’s Black Simmentals Annual Female Sale
November 4, 2019 | Courtland, KS

HANEL’S BLACK SIMMENTALS
BROCK HANEL: (785) 275-1060
LANNIE HANEL: (785) 374-4550
BRADEN FIELD: (785) 577-1924

Image